Wszystkie rury i kształtki firmy  HAKAN I KALDE są produkowane wyłącznie z polipropylenu – typ 3. PPR – typ 3 ma wiele zalet takich jak: długa żywotność, lepsza elastyczność, wyższa odporność na ciśnienie i temperaturę, niski MFR, wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna.

Rury polipropylenowe z folią aluminiową (stabilizowane) składają się z trzech warstw: rura i powłoka zewnętrzna są wykonane z polipropylenu PPR – typ 3, a między nimi jest warstwa folii aluminiowej. Folia ta jest zgrzewana z użyciem specjalnej powłoki z PP aby stworzyć mechaniczne połączenie między folią aluminiową a warstwą polipropylenu. Rury stabilizowane zapobiegają przenikaniu tlenu z powietrza do systemu co zwiększa żywotność grzejników, kotłów. Wszystkie kształtki firmy HAKAN i KALDE są wykonane w typoszeregu PN 25.

  • instalacje zgrzewane HAKAN,
  • instalacje zgrzewane KALDE;